apes

A.P.E.S. Asociación para a prevención da exclusión social

C/Diaz de la Banda, 18. 32004. Ourense.

Tlf.: 661873177   info@apesasociacion.org  www.apesasociacion.org

https://www.facebook.com/apes.asociacion

A.P.E.S. Asociación para a prevención da exclusión social

C/Diaz de la Banda, 18. 32004. Ourense.

Tlf.: 661873177   info@apesasociacion.org  www.apesasociacion.org